Language
דיני עבודה

דיני עבודה

עובדים הם הליבה של כל חברה. מעסיקים נותנים אמון בעובדיהם על מנת שיפתחו את מטרות החברה.

יחסי אנוש הם מורכבים, ויחסי מעסיק-עובד מזמנות לעיתים אתגרים. לכל מדינה מערכת החוקים, התקנון והסגנון התרבותי שלה לדון את יחסי העובד.

באסיה משרד עורכי דין אנדרסון & אנדרסון צבר ניסיון של למעלה מ 40 שנה בעבודה עם חברות מקומיות , וחברות(conglomerates) בינלאומיות ביצירת סביבת עבודה הרמונית, כזו שאנשים חפצים לעבוד בה.

משרדנו מתמחה בסיוע לחברות בניווט שדה המוקשים הנוצרת מתקנות מקומיות וכלליות, ובייעוץ הן לחברות מקומיות באסיה והן לחברות בבעלות זרה על זכויותיהם וחובותיהם כמעסיקים.

עם ניסיון בהעסקת עובדים וסיום העסקתם, תוך ניצול מלא של כוח האדם בחברה, טיפול בפניות/ביקורת ממשרדי ממשלה רלוונטיים ויצירת תהליך לישוב סכסוכי עבודה, עורכי הדין של אנדרסון & אנדרסון צברו ניסיון רב בתחום זיני עבודה.

במהלך העשורים האחרונים, צברנו חוות דעת משפטיות שניתנו, והענקנו ייעוץ משפטי למגוון כולל של לקוחות ביניהם חברות בינלאומיות ((world wide ולקוחות מקומיים, בסוגית הכנת הסכמי העסקה ופתרון סכסוכי עבודה מטעם שניהם מעסיקים ועובדים.

דוגמאות עבודה של משרד עורכי הדין בתחומי העסקה ודיני עבודה