Language
מיזוגים, רכישות והתאגדויות מחודשות

מיזוגים, רכישות והתאגדויות מחודשות

מיזוגים רכישות והתאגדויות מחודשות של חברות הינם אחד האזורים התוססים ביותר במשרד עורכי הדין אנדרסון & אנדרסון. אנו מסייעים באופן שיגרתי ללקוחותינו בבניה, משא ומתן, תיעוד וחתימות מורכבות, ולעתים קרובות מיזוגים ורכישות חוצי גבולות. ההשקעה הניכרת בזמן ואנרגיה המושקעת להבנת המגזרים השונים שמרשינו פועלים בהם, מציידת את עורכי הדין שלנו ביכולת לספק תובנות חשובות עבור לקוחותינו. משרדינו ייצג קבוצות בכל צדדי ההסכם, לרבות מטרות, מתמודדים, בעלי מניות מעטות ובעלי שליטה. המומחיות הרחבה שלנו כוללת גם מיזוגים במשא ומתן, עסקאות משותפות/בריתות אסטרטגיות והשקעות של מרובים/מועטים.

עסקאות משותפות דורשות תכנון מובנה ומתקדם על מנת למקסם את הפוטנציאל הרווחי ולהקטין את הסיכון. בין אם זה תאגיד גדול או עסק קטן, אנו מוודאים כי ללקוחות שלנו יש הבנה של כל תקנות וסוגיות הממשל. סוגיות כגון מימון, מיסוי, עבודה וקניין רוחני מצריכים עיון זהיר.

מומחי המיזוגים והרכישות של אנדרסון & אנדרסון מציעים מומחיות מקומית באסיה ובארצות הברית. עורכי הדין שלנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק על מנת לזהות את כל הסיכונים, לתאם רכישות ומיזוגים מורכבים, לספק מענה לדרישות מקומיות, לבצע תחקירים בטיפול נאות, להכין תיעוד, ולספק ייעוץ משפטי יוצא דופן ללקוחותינו.

דוגמאות העבודה של משרד עורכי הדין במיזוגים רכישות והתאגדות מחודשת:

• בסיוע לחברה סינית ברכישת חלק מתאגיד ישראלי על ידי רכישת מניות.

עריכה וביצוע הסכם רכישה של סדרת מניות מועדפות הניתנות להמרה והסכם סידרה של זכויות משקיע מועדף הניתנות להמרה מטעם חברה אמריקנית.

• הנחיית תאגיד בהונג קונג עבור השקעה בהיקף של עשרות מיליוני דולרים ורכישת סידרת מניות שהונפקו לראשונה ע"י חברה אמריקנית.  

• עריכה וביצוע של מסמכי התאגדות ותקנון התאגדות של חברה אמריקנית.

• השלמת דוחות בדיקות נאותות רבים והתחייבות לעריכת כל החוזים הנצרכים לרכישות של חברות באמריקה, סין, הונג קונג, מונגוליה, ישראל, אירופה ובמקומות נוספים.

• סיוע וייעוץ ללקוחות בפיתוח תכניות אסטרטגיות ורווחים במיזמי השקעות.

• סיוע ללקוחות באיגוד כלי רכב למטרות מיוחדות במקומות שונים, כולל הונג קונג, ארה"ב, לוקסמבורג, B.V.I וכדו' עבור מיזמי השקעות.

• הנחיית מיזוג חברות הכרייה והאנרגיה במונגוליה.

• טיפול ברכישת מניות על ידי נתינים זרים של חברות בסין, מונגוליה וארה"ב.